canon yazıcılar

Fotokopi ve yazıcı printer hurdaların gerçek değerinde yerinizden satın alıyoruz. kullanılmış eski yada atıl durumdaki ikinciel yazıcı ve fotokopi makinelerini expertiz yapıp yerinizden nakit olarak satın alıyoruz.

canon laser ikinciel yazıcılar